Personal

Välutbildade, kompetenta, lång erfarenhet
Vi har välutbildade och kompetenta medarbetare, vårdbiträden och undersköterskor, med lång erfarenhet av arbete inom omsorgsverksamheten. Vi satsar på att utveckla och höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Våra engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska hålla en hög kvalitet i den service och omsorg som vi erbjuder.

Att arbeta utifrån individens behov och önskemål ställer krav på våra medarbetare om erfarenhet, kunskap, flexibilitet, men inte minst den sociala förmågan med lyhördhet och empati. Språkkunskaper Vi har personal med kunskaper i flera språk.

Ring oss om du önskar att någon med kunskap i ett speciellt utländskt språk ska hjälpa dig. I dagsläget har vi personal som förutom svenska kan tala engelska, finska, spanska, ryska, kurdiska, Persiska och thailändska.