Kvalitet

Real vår-omsorgs kvalitetsarbete bygger på noggrann planering, dokumenterat genomförande, granskning och uppföljning. Det utvecklar verksamheten och stärker säkerheten för såväl brukare som personal.

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som sker på olika nivåer i företaget. Samtidigt som vi lägger stor vikt vid att utveckla enkla men effektiva redskap som skapar mervärde i det dagliga arbetet är vi mycket noga med granskningen av verksamheternas olika delar.