Målsättning

Inom hemtjänsten och handikappomsorgen finns individuellt anpassat stöd och hjälp i hemmet för att den enskilde ska uppleva trygghet i ordinärt boende trots funktionshinder. Vår målsättning är att våra kunder skall trivas med den assistans de får av oss och att de ska känna att vi finns till för dem på deras villkor.

Vi erbjuder

  Personlig omvårdnad
  Skötsel av hemmet
  Inköp och ärenden
  Matlagning
  Följeslagare till vårdcentral, läkare, tandläkare med mera.

Läs mer...

I Uppsala kommun

Erbjuder vi bara service insatser. 

 

 

 

När din anhörige behöver assistans !

Real anordnar assistansen enligt dina önskemål, med andra ord, du är med och bestämmer vem som ska jobba och vilka löner som ska gälla. Oavsett om du väljer att själv arbeta som assistent till din anhörige eller inte, så kan du alltid vara trygg i att hos oss är du och anhörigen viktigast och alltid i centrum.

 

Tjänster

Real vård och omsorg utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats enligt biståndsbeslut. T.ex. personlig omsorg, matlagning, hämtning av matlådor, inköp, städning, promenader, avlösning och ledsagning . . .

Läs mer